Rådgivning / Projekter vi arbejder med / Rundkørsler

Rundkørsler

Vig i sommertilstand

Vig i vintertilstand

Sætning af sten i rundkørslerne

Krydset på stenen markerer undersiden.

Bemærk hulningen i stenen. Den tjener som insekt- og fuglevanding.

Sten i rundkørsler og planter i små grupper eller lunde, så de kan passes med maskiner

Hulningen giver vand til fugle og insekter

 

Landskabelig indretning af 6 rundkørsler langs rute 21 samt opfølgende pleje.

”Velkomst til Geopark Odsherred året rundt i rundkørslerne”

Udarbejdet juli 2017 af skov- og landskabsingeniør og naturvejleder Jørgen Stoltz, illustrationer af Lykke Grafisk
 

Formålet er at indrette de seks rundkørsler med klare referencer til geopark Odsherred året rundt.
Indretningen vil bestå af tre elementer som alle knytter sig til geoparkens landskab i form af store sten som blev bragt hertil af isen, hvidtjørnetræer som gror overalt i Odsherred og vilde autentiske planter fra den lokale jord og evt. suppleret med
frømateriale fra de omkringliggende gravhøje.
Plejebehovet vil være intensivt i to til tre år, hvorefter det vil blive reduceret væsentligt i takt med at uønsket vegetation er bekæmpet og tjørnelundene giver en skyggeeffekt der begrænser det plejekrævende areal.
Ved at beplante rundkørslerne med lundeagtige bevoksninger vil det meget anlægsprægede og belyste anlæg fremstå mere venligt i landskabet uden at belysningen på vejbanen mindskes da lysmasterne står på ydersiden af rundkørslerne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com