Ta' på tur / Få dit eget arrangement / Geologi og landskab

Bliv dus med geopark Odsherred - foredrag

Odsherred blev i 2015 internationalt godkendt som geopark. Hvad betyder det for Odsherred og hvordan spiller din egn en rolle i den samlede fortælling om Geopark Odsherred?
Et foredrag der tager udgangspunkt i den aktuelle egns rolle i den samlede historie om Geopark Odsherred.
Hvordan er vores spændende landskab dannet? er det trolde eller is, der har været på spil? og er landskabet i stadig forandring?  
Hvilke planter og dyr har indfundet sig og hvem har gennem tusindvis af år bosat sig her i dette Odsherred og sat deres præg på landskab og sidst, men ikke mindst, hvordan trives vi i dag i dette smukke landskab? Alle egne er en vigtig brik i det samlede puslespil af Geopark Odsherred – billedet her fortæller meget mere om geoparken end du formentlig tror.
Natrurvejleder Jørgen Stoltz bringer dig tættere på Geopark Odherred med billeder, ord og andre midler - ja kom og bliv klogere på din geopark.
 
Sted: Efter aftale
Pris: 3.500 kr
Varighed: ca. 1 time + efterfølgende debat

Fra kyst til kyst - vandring

På denne vandring tværs over Sjællands Odde oplever vi, hvordan landet har hævet sig og havet forbundet istidens moræneøer med stenvolde fra en stor nedbrudt randmoræne på Sjællands Rev.
Vi finder de sten på stranden som ledte os på sporet af hvordan Odsherred er blevet skabt gennem mindre end 20.000 år og fortsat er under forandring.
 
Sted: Sjællands Odde
Pris: Afhænger af varighed
Varighed: Turen kan tilrettelægges fra kun 3,5 km til 12,5 km
 
 

Odsherred – en geopark værdig -bustur

Natur- og kulturhistoriske busture i Geopark Odsherred - under
dette 
motto laves busture rundt i Geopark Odsherred.
Odsherred rummer mange seværdigheder. Derfor anbefaler vi at opleve
herredet i tre portioner af 4- 8 timers varighed.

  • På tværs af Kattegatkysten
    • Om Højby Sø og Højby Kirke, Klint Sø set fra Jættestuen Birkhøj, Klint Bakker, udover Sjællands Odde til den yderste spids, hvor bølgerne brydes over Sjællands Rev, tilbage forbi den røde Odden Kirke til den gule Rørvig Kirke, omkring Korshage, Rørvig og Nakke 
  • Rundt om Lammefjorden
    • Dragsholm Slot, Bjergene, Esterhøj, Fårevejle Kirke, Ægholmene, Audebo Pumpestation og dæmningen, grøntsagsavlerne på fjorden, Vallekilde, 
  • Midten af Odsherred
    • Annebjerg / Anneberg, Ulkerupoverdrev og- landsby, ”Kong øres” hemmeligheder, solvognens mose Korevlerne og livet på ”lyngen”
Antal deltagere: max 55 personer.
Pris: afhænger af varighed og evt. bespisning
Varighed: 3 x 4-8 timer

Var det trolden eller isen? - aktivitet

Langs stranden samler vi sten og hører historier om Odsherreds tilblivelse under og efter istiden gennem 20.000 år.
Trolde og gletchere, Rhombeporfyr fra Norge, Kinnediabas fra Sverige, kalk og flint fra den danske undergrund fortæller hver især om skabelsen af Odsherred under de sidste istider. 
Hver sten fortæller sin historie: Hvordan blev den til? Hvor kommer den fra? Hvorfor ligger den netop her?  
Vi laver stenbingo på stranden og forsøger at få bingopladen fuld, så det kan være begyndelsen til familiens stensamling.
 
Sted: Odden og Sejerøbugten + Rørvighalvøen og Nykøbing
Pris: 60kr for voksne - 30 kr for børn, min 1.200 kr
Varighed: 2½ time
 
 
 
Fra kyst til kyst
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kysten ved Ebbeløkke erosionsskrænter og sten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var det isen eller trolden?
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com