Udvikling / Udgivelser / Geopark Odsherred
Puslespilsplakat
 
Vil du have den flotte akvarel af Odsherred hængende på væggen eller køleskabsdøren, kan du nu købe den som plakat for 149 kr.
 
 
Puslespillet kan købes for 299 kr og forhandles bl.a. af:
 
Bog og Idé - Odsherred
6620@bogpost.dk
 
Søndervangsvej 39
4583 Sjællands Odde
T: +45 2925 3781
 
Dragsholm Allé
DK-4534 Hørve
M: info@dragsholm-slot.dk
 
Algade 24 | 4500 Nykøbing Sj.
M: INFO@LOKALKOMPAGNIET.DK
 
Højbyvej 18,
4500 Nykøbing Sjælland
M: kontakt@nygaardensgaardbutik.dk
 
Silva Danica
 - som også henviser til øvrige forhandlere

Geopark Odsherred

En nyudgivet pjece fortæller om Geoparkens udvikling og stade indtil i dag og beretter om igangværende og kommende projekter. Feb. 2017.
  
                         
 
Se den Nordiske GEOfood-film – produktet af et samarbejde mellem Magma Geopark i Norge, Reykjanes Geopark i Island, Rokua Geopark i Finland og Geopark Odsherred her i Danmark.
 
Kender du din geopark? Og ved du hvilken brik dit lokalområde udgør i den samlede historie?
Jørgen Stoltz fra firmaet Silva Danica har i mere end 30 år som kyndig naturvejleder i kommunen sat en ære i at delagtiggøre fastboende, landliggere og turister i Odsherreds mange naturskønne områder.
Gennem ture, vandrebøger og foredrag har han kunnet dele sin viden og begejstring for landskabet og dets historie med andre.
Da en godkendelse af Odsherred som geopark var ved at blive en realitet, gik han i samarbejde med Lykke Grafisk v/ Karin Lykke Groth for at udvikle sin ide om et kombineret lærings- og puslespil om geoparken. Karin Lykke Groth – der er lokal billedkunstner og grafisk designer – havde allerede været
involveret i udformning af en del PR- og formidlingsmateriale om Geopark Odsherred, samt deltaget i "Projekt Kort & Kunst" i forbindelse med Geopark Festival 2014.
Geopark puslespillet måler 70 x 70 cm med 66 unikke brikker. Det samlede puslespil viser Odsherred i fuglepespektiv sydfra. Overalt ses små, håndtegnede vignetter der fortæller om de enkelte lokalområder. Man aner i hvide tåger de gletsjerfremstød, som gennem de sidste 20.000 år har formet
Odsherreds bakkede landskab. På bagsiden af brikkerne angiver en farvekode brikkens geologiske oprindelse fordelt på istid/morænelandskab, efter istid/hævet havbund og menneskeskabt landskab/indvundet land – som 20 % af Odsherred faktisk består af.
Puslebrikkernes numre henviser til en kort beskrivelse af de aktuelle elementer, der fokuseres på i geopark sammenhæng: Nemlig landskabsdannelse, kulturhistorie, kunst og fødevarer.
Beskrivelsen til brikker findes i det medfølgende rigt illustrerede hæfte på 52 sider.
Da puslespillets brikker ikke har form som i et almindeligt puslespil, har det været en stor udfordring at producere spillet. Det er endelig lykkedes med Centertryks hjælp.
 
 
 
 
Mangler du ideer til spørgsmål, når I skal "spille" puslespillet, er der nu hjælp at hente.
Eva Stoltz har udarbejdet over 200 spørgsmål.
 
 
 
 
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com