Rådgivning / Grundejerforeninger

Ryd op efter en storm - bestil foredraget: Se lyst på orkanens rasen

Væltede træer efter stormen
Jeg giver rådgivning til grundejerforeninger i form af:
  • Foredrag på den årlige generalforsamling 
    • om pleje af naturgrunde 
    • eller om andre emner, der har foreningens medlemmers interessere
  • Naturplejevandring i grundejerforeningens eget område
    • med praktisk anvisning på naturpleje, beskæring og indretning af grundene
    • grundene set i et helhedsperspektiv sammen med naboer og området.
  • Oplæg til tolkning af gamle servitutter
    • disse kan danne grundlag for vejledninger i grundejerforeningens regi
  • Plejeplan eller instruktioner for vedligeholdelse af grundejerforeningens fælles strandarealer eller andre naturarealer.
  • Udarbejdelse af plejeforskrifter rettet mod en enkelte grundejerforenings forhold. 
  • Udarbejelse af skilte til grundejerforeningens fællesarealer
Lyngafbrænding efter naturplejeplan
Infoskilt: Fællesareal ved Vig Strandkoloni
Sidst opdateret 02.03.2021
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com