Artikler om Odsherreds natur og landskab

Naturpleje og Rådgivning

I Odsherred er mange husejere - helårs- såvel som sommerhusejere - forvaltere af et stykke unik natur som fx eng, mose, hede, overdrev eller strandeng.
Alle disse naturtyper har et værdifuldt indhold af planter, insekter, padder, krybdyr, pattedyr og fugle, som vil forsvinde i takt med at fritidsgrundene bliver forvandlet til villahaver.
Vil du undgå dette og i stedet bevare grundens oprindelige og varierede natur med de oplevelser, som er knyttet hertil?
 
Så kan Silva Danica hjælpe og tilbyder råd og vejledning både for den enkelte grundejer, for grundejerforeninger og andre.
Såfremt vi ikke selv kan påtage os en opgave vil Silva Danica altid kunne anvise gode samarbejdspartnere , så henvend  dig trygt til os.
Til større opgaver tilknyttes eksterne samarbejdspartnere indenfor grafisk arbejde, botaniske undersøgelser, større formidlingsarrangementer m.m.
 
Vi tilbyder
  • Gennemgang af naturarealer for mulige tiltag der kan forbedre naturindholdet 
  • Foredrag om naturpleje, generelt eller med specifikke emner
  • Naturplaner for at sammenholde områdets muligheder med ejerens ønsker 
  • Ansøgninger til myndigheder og fonde 
  • Særlige tilbud til grundejerforeninger 
  • Særlige tilbud til sommerhusejere/grundejere
De næste sider fortæller om hvad en naturgrunde egentlig er, giver forslag til råd og vejledning for pleje af naturgrunden - for grundejer, foreninger og for den enkelte lodsejer.
Har du andre ønsker, så kontakt os for en snak og et tilbud.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mine priser er i 2023 - 2024


Rådgivning til private 1 time 1.250 kr inkl moms
Foredrag 4.500
Naturplejevandring 4.000 kr
Naturvandringer 1 til 3 timers varighed 3.000 op til 25 deltagere herefter + 80 pr voksen og 40 pr. barn

Der gives rabat ved vandringer og foredrag i forbindelse med bespisning i Det Vilde Køkken
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com