Rådgivning / Projekter vi arbejder med / Annebjerg Stræde

Annebjerg Stræde

Anneberg er det ældste navn. Annebjerg er det fordanskede navn.

Annebjerg Stræde

En 200 år gammel vejføring stadig intakt med stengærder, stynede
popler og stævnede hasselbuske langs siden.

Hegnet danner et skovmiljø med skovbundsplanter

De hule stammer og mange huller giver levesteder mange dyr og insekter: fx ugler, flagermus, bier.

Hvidtjørn som har været stævnet i ca. 200 år


På Annebjergvej ses beplantning på stengærdet med tornede buske som i sig selv virker hegnende

Tuxens Annebjerg Straede

December 2020

Stort tillykke til Geopark Odsherred som vi alle er en del af.
Jeg kom hjem fra en uges ferie op opdagede at Odsherred Kommune har fået gennemført den længe ventede genplantning af de historiske poppeltræ er på Anneberg Stræde - en af de smukkeste vejstrækninger i Danmark og givetvis også den med den højeste biologiske mangfoldighed og kulturhistoriske fortælleværdi.
Anneberg stræde er et skoleeksempel på, hvordan landskabet har været udnyttet både praktisk såvel som æstetisk:
Smukke stengærder på begge sider, der har sikret at kvæget kunne drives sikkert til sommergræsning på den tørlagte Klint Sø,
beplantning på stengærderne med henholdsvis tornede buske som hvidtjørn, hunderose og slåen eller med hasselbuske, der kunne stævnes og udnyttes til risgærder
og sidst men ikke mindst de nu genplantede poppeltræer, som blev stynet og også anvendt til risgærder mellem de enkelte marker så de kunne afgræsses, når de lå brak.
Kommunen har fået Joel Klerk Planteskole til at opformere stiklinger fra de oprindelige popler, så de i dag danner fremtidens smukke vejtræer.

Tillykke til os alle og stor tak til Odsherred Kommune
"Både hassel og poppel har været plantet for at kunne levere hegnsmateriale til midlertidige risgærder, mens stendigerne, med deres grøfter mod vejen, har været permanente hegn.
På Annebjergvej, som er sidevej til Annebjerg Stræde, er der anvendt hegnende buske af tjørn, slåen og rose. Mangfoldigheden af hegnssystemer her skyldes formentlig at hele udskiftningen i Odsherred i slutningen af 1700 tallet blev foretaget fra Anneberg Gods af en Frans Wilhelm Trojel. Udover at stå for en af Danmarks bedst udførte udskiftninger, skrev han også i 1784 en afhandling om alle slags hegn og Plantaser som ses i disse lande."
I 1794 angiver Markfredsforordningen regler for diger og hegns størrelse.
Annebjerg Stræde er særdeles bevaringsværdigt og kræver fortsat en del pleje og omtanke.
Uhensigtsmæssig vejvedligeholdelse kan være til skade for diger og planter ligesom en fortsat pleje er afgørende for det samlede udtryk og bevarelse.
Poplernes tid er ved at til ende. Det bør overvejes at genplante poplerne med stiklinger fra de oprindelige. En fornyelse der vil kunne holde i 200 år og være med til at bevare strædets landskabelige, kulturhistoriske og biologiske værdi som er hel unik.
 
 
 
De nyplantede popler
Annebjerg Stræde er et unikt levende fortidsminde fra udskiftningen omkring år 1800 – en levende kulturarv.

Vejforløbet er unikt fordi det alderen til trods er så velbevaret.
Det rummer på samme tid flere af datidens hegningselementer:
  • stendiger i begge sider af vejen med stynede hasselhegn
  • vejtræer af poppel - til styning
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com