Rådgivning / Hvad er en naturgrund?

Definition på en naturgrund

Man kan med rette kalde en fritidsgrund for en naturgrund hvis følgende kriterier er til stede:
  • over halvdelen af grunden henligger med naturlig træ-, busk- og plantevækst.
  • vilde dyr som ræv, hare og rådyr kan passere frit over grunden.
  • naturplejen på grunden udføres under størst mulig hensyn til dyr og nyttige insekters overlevelse. 
Hvis naturgrunden skal falde landskabeligt sammen med nabogrunde eller området som helhed, bør man endvidere stræbe mod: 
  • ingen synlige skel. 
  • bevoksninger og åbne områder med lyng eller vilde blomster, som overskrider skel. 
  • træer i harmoni med de naturlige eller lokalt karakteristiske arter som eg, birk, røn, skovfyr m.fl. 
  • på samme måde bør buske på åbne områder også være lokalt karakteristiske arter som: Ene, Bjergfyr, Hvidtjørn, Slåen, Hunderose, Pors, Krybende Pil m.fl. 
Kilde: Naturgrunde:anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper
 
Naturgrunden
Læs om de forskellige naturtyper
som fx klit , lynghede, overdrev, en og skov  samt deres pleje
på siderne 8-23 i : 
Sidst opdateret 24.10.2023
                    Jørgen Stoltz & Anna Andersen   CVR: 57894415   Egebjergvej 166, 4500 Nykøbing Sj.   T: 5993 0216 / 2048 8916   silvadanica@msn.com